Produksjonsmarkedet

Selskapets hovedmarkeder er i Nord-Amerika, Øst-Europa, hjemmemarkedet, Sør-Asia, Sør-Europa osv., og vi kan oppnå en tilsvarende hastighet på 100 %.

Den totale årlige inntekten er USD 10 millioner – USD 50 millioner.